A terméket betettük a kosárba

Szűrők

Protect légy- és szúnyogirtó aeroszol 400 ml
989 Ft
2 472 Ft/liter
Készleten
Termékjellemzők
  • Rovarirtás mesterfokon
  • Biztos hatás
  • Gyorsan hat
  • Kellemes illatú
  • Gazdaságos kiszerelés
  • Légy, szúnyog, moly
Biztonsági figyelmeztetések
  • A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan. Figyelmeztetés: Ügyeljen arra, hogy a permet élelmiszerre, evőeszközre és gyermekjátékra ne kerüljön. A bőrre került permetet bő, szappanos vízzel mossa le. Élelmiszertől elkülönítve, gyermek által hozzá nem férhető helyen tárolja. Gyermekek az irtószert nem kezelhetik! Halakra veszélyes! Figyelem! Propán-bután hajtógázt tartalmaz. A készülék utántöltése tilos! Tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás! Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni! Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem! Kerülje a permet belélegzését! Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A kiürült palack kis mennyiségben a háztartási szemétbe tehető.
Környezetre ártalmas
Tűzveszélyes