A terméket betettük a kosárba

Szűrők

Flóraszept Otthon fertőtlenítő hatású folyékony tisztítószer 1000 ml
899 Ft
899 Ft/liter
Készleten
Összetevők
  • <5% klór alapú fehérítőszer/fertőtlenítőszer (nátrium hipoklorit)
  • Nem ionos felületaktív anyag
  • Szappan
  • Illatanyag
  • Fertőtlenítőszer: nátrium hipoklorit 1,35 g/100 g termékben
Biztonsági figyelmeztetések
  • FIGYELEM! Gyerekbiztos kupak - kinyitás: Nyomja le a kupakot, és csavarja el az órajárással ellentétes irányba. - Ne használja zománcozott vagy magas fényű fémfelületeken (króm, arany). - Ne használja színes textíliákhoz, gyapjú, selyem, műszálas anyagokhoz, bőrhöz és olyan ruhaneműkhöz, melyek speciális bevonatot tartalmaznak, pl. lángálló bevonat, valamint a csomagoláson látható jelzéssel ellátott textíliákhoz. - Mindig olvassa el a ruhanemű kezelési útmutatóját. - A hypo oldat tartós érintkezése fémfelülettel (pl. fémgombok) elszíneződést okozhat. - Ne használja szivacsos betéttel ellátott melltartókhoz. - Ne tegye a ruhát fehérítés után szárítógépbe. - Ne használja hígítatlanul parkettán vagy faburkolatokon. - Ügyeljen, hogy a szer ne ömöljön ruhára, parkettára, szőnyegre, mert károsíthatja azokat. - Ha kiömlött, törölje fel és alaposan öblítse le. - Használat után mosson kezet. - A kiürült flakont más célra ne használja, dobja a szemétbe. - Ellenőrizze a mosógép használati útmutatóját. - Kizárólag az utasításoknak megfelelően használja. - A hatásidő letelte után a szer maradványait a kezelt felületekről - a padozat kivételével - alapos ivóvizes öblítéssel el kell távolítani. Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetében az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell! A rendeltetésszerű felhasználás során ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem annak maradékával vagy hulladékával ne kerüljenek érintkezésbe, ill. azokkal ne szennyeződjenek. A szert eredeti csomagolásban, élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni. A termékkel szennyezett élelmiszerek vagy italok emberi fogyasztásra nem használhatók fel. Belélegzés esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni. Azonnal hívjon orvost. Lenyelés esetén: A szájat öblítse ki vízzel. Kevés vizet igyon. Hánytatni tilos! Azonnal forduljon orvoshoz. Kerülni kell a termék környezetbe jutását. FLÓRASZEPT OTTHON FERTŐTLENÍTŐ HATÁSÚ FOLYÉKONY TISZTÍTÓSZER VESZÉLY Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Fémekre korrozív hatású lehet. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel. Gyermekektől elzárva tartandó. Az eredeti csomagolásban tartandó. Védőkesztyű és szem-/arcvédő használata kötelező. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Az edény elhelyezése hulladékként: kiürülést követően a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően. TARTALMAZ: nátrium-hipokloritot, Cocamine oxide-ot, nátrium-hidroxidot. UFI: 1MKU-XQSV-EUCD-4CDA
Maró anyag