A terméket betettük a kosárba

Szűrők

Sanytol fertőtlenítő fürdőszobai tisztítószer eukaliptusz illattal 500 ml
1 099 Ft
2 198 Ft/liter
Készleten
Leírás
Elpusztítja 99,9%*-ban - baktériumok, gombák, vírusok, H1N1 Egy fertőtlenítő vízkőoldó tisztítószer használata az egyetlen lehetőség arra, hogy a nemkívánatos mikroorganizmusok elszaporodását, a penész- és vízkőképződést megakadályozzuk. A klórmentes Sanytol fertőtlenítő fürdőszobai tisztítószer tökéletes higiéniát biztosító és 99,9%-ban elpusztítja a mikroorganizmusokat. Extra erős tisztító hatásának köszönhetően könnyedén eltávolítja a vízkő- és szappan lerakódásokat. Hatékony fertőtlenítés Penészedésgátló Eltávolítja a vízkövet Kíméletes a felületekhez Ragyogóvá teszi a felületeket *A termék hármas hatású: baktériumölő baktericid (behatási idő: 5 perc) és gombaölő fungicid (behatási idő: 15 perc) az EN 13697 szabvány szerint, vírusölő szelektív virucid az Herpes Simplex virus 1-es típussal (behatási idő: 5 perc) és az A H1N1 influenza vírussal szemben (behatási idő: 5 perc) az EN 14476 szabvány szerint.
Termékjellemzők
  • Klórmentes
  • Vízkőoldó hatás
Biztonsági figyelmeztetések
  • A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan. FIGYELMEZTETÉS: H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Ne nyelje le! P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. P301+P312- LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: 06 80 20 1199). P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását, PS01 - Az anyagot és edényzetét különleges hulladék vagy veszélyes hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. Összetétel: Biocid hatóanyag: 0,95% didecildimetilammóniumklorid (CAS: 7173-51-5; EC 230-525-2). Terméktípus: PT2.: Felületek, anyagok, felszerelések és bútorok fertőtlenítésére használható termékek. Egyéb összetétel: <5% kationaktív tenzidek, nemionos tenzidek, fertőtlenítőszerek, illatszerek. Folyékony koncentrátum. Alkalmazási terület: Fürdőszobai felületek fertőtlenítésére. Egyéb figyelmeztetések: Más tisztító- és fertőtlenítő szerrel együtt alkalmazni tilos! Elsősegélynyújtás: Belégzést követően: Lélegeztessen friss levegőt. Hagyjuk az sérültet megpihenni. Bőrrel való érintkezést követően: Vegye le a szennyezett ruházatot és a bőr kitett részeit finom szappannal és vízzel mossa le, majd öblítse le meleg vízzel. Szemmel való érintkezést követően: Azonnal nagy mennyiségű vízzel öblítsük ki a szemeket. Helyezzük a sérültet orvosi megfigyelés alá, ha a fájdalom, a gyakori pislogás és a bőrpír fennáll. Lenyelést követően: Helyezzük a sérültet sürgősségi orvosi megfigyelés alá. Hulladékkezelés: A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a vonatkozó rendeletekben meghatározottak az irányadók. Környezetvédelem/Ökotoxikológia: Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élővízbe, és talajba, valamint a terméket hígítatlanul a közcsatornába juttatni. Szennyezés-mentesítés: A kiömlött anyagot nem éghető folyadékmegkötő anyaggal fel kell itatni, a felitatott anyagot a megsemmisítésig megfelelő tartályba/gyűjtőedénybe kell helyezni. Az érintett területet fel kell mosni.