A terméket betettük a kosárba

Szűrők

Persil Power Caps Color mosókapszula 26 mosás 390 g
3 999 Ft
10 254 Ft/kg
Készleten
Leírás
Persil Power Caps Color három kamrás kapszula színes ruhákhoz, a még kényelmesebb mosásért. A Persil Power Caps Deep Clean Technológiával aktív összetevők különleges kombinációját tartalmazza a makacs foltok ellen. A mosószer mélyen behatol a szálak közé, eltávolítva a legapróbb folt molekulákat a makulátlan eredményért és a ruhák ragyogásáért. Élvezze a tökéletes tisztaságot és a hosszan tartó Persil frissességet. - Deep Clean Plus technológia a makacs foltok ellen - 92% biológiailag lebomló összetevők* - Ragyogó tisztaság - 30 napon át tartó frissesség** - Alacsony hőfokon is hatékony * Szerves összetevőkre vonatkozóan OECD 301/302 alapján ** Ruhásszekrényben tárolva
Összetevők
  • 15-30% anionos felületaktív anyagok, nemionos felületaktív anyagok
  • 5-15% szappan
  • <5% foszfonát
  • Enzimek
  • Illatanyagok (geraniol, linalool)
Biztonsági figyelmeztetések
  • Előre adagolt mosószer koncentrátum gépi mosáshoz színes ruhadarabokhoz. Figyelem. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemirritációt okoz. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Szubtilizin-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a nemzeti előírásoknak megfelelően.
Egészségi veszély