A terméket betettük a kosárba

Szűrők

Vanish Oxi Action folteltávolító és fehérítő folyadék 3 l
4 199 Ft
1 400 Ft/liter
Készleten
Termékjellemzők
 • Életet lehel a fehér ruhákba
 • Eltávolítja a foltokat
 • Ragyogóbb fehér ruhák
 • Minimalizálja a kellemetlen szagokat
 • Fokozza a mosás hatékonyságát
 • Klórmentes
Összetevők
 • 5%-15%: oxigénalapú fehérítőszerek, nem ionos felületaktív anyagok
 • <5%: anionos felületaktív anyagok
 • Optikai fehérítők
 • Illatszer
Biztonsági figyelmeztetések
 • Vanish Oxi Action folteltávolító és fehérítő folyadék. Veszélyes összetevők: hidrogén-peroxidot; alkoholok, C12-18, etoxilált; alkoholok, C12-16, etoxilált; alkil, C10-13 benzolszulfonsav nátrium sót tartalmaz. Súlyos szemkárosodást okoz. Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Szemvédő használata kötelező. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Bőrrel való érintkezés után kifehérítheti a bőrt. A kifehéredés átmeneti és reverzibilis. Ha a termék kifröccsen, azonnal mossa le bő vízzel. Érzékeny bőr esetén védőkesztyű használata javasolt. Tilos más termékekkel keverni. UFI: WCF0-F0WN-G008-9NX0
Maró anyag