A terméket betettük a kosárba

Szűrők

Sanytol Hygiene folyékony mosószer friss virágillattal 34 mosás 1,70 l
5 499 Ft
3 235 Ft/liter
Készleten
Leírás
Higiénikus hatás* Tudta-e, hogy... A mosógépben a textíliák alacsony hőmérsékleten történő mosása nem szünteti meg teljesen a kellemetlen szagokat, melyek akár mosásról mosásra is megmaradhatnak. A Sanytol által kifejlesztett higiénikus hatású mosószer már alacsony hőmérsékleten (20°C) is tisztít, illatosít és eltávolítja a szennyeződéseket. Egyedülálló összetételének köszönhetően a mosószer egyformán alkalmas fehér és színes ruhák tisztítására is. Friss virágillatot kölcsönöz a textíliának. *A termék hármas hatást fejt ki: Tisztít, eltávolítja a foltokat és a szennyeződéseket a szövet mélyebb rétegeiből is és megszünteti a kellemetlen szagokat. Ideális Minden alsóneműhöz (fehérnemű, zokni, trikó, póló, stb.). Babaruhához, gyermekruhához (rugdalózó, partedli, nadrág, stb.). Ágyneműhöz, törölközőhöz, konyharuhához.
Termékjellemzők
 • Káprázatos tisztaság
 • 20°
 • Higiénikus ruha
 • Tisztít
 • Szagtalanít
 • Higiénikus
 • Klór nélkül
 • Eltávolítja a kórokozókat és a kellemetlen szagokat
 • Óvja a textíliát és a színeket
Összetevők
 • 15%-30% nem ionos felületaktív anyagok
 • Enzimek
 • Optikai fehérítők
 • Illatszerek (Citronellol, Linalool)
 • www.info.acmarca.com
Biztonsági figyelmeztetések
 • VESZÉLY: Tartalmaz etoxilált zsíralkoholt, C10-16. H315: Bőrirritáló hatású. H318: Súlyos szemkárosodást okoz. H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P280 - Védőkesztyű használata kötelező. P301+P310: LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 06 80 20 11 99). P302+P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P501 - Az anyagot és edényzetét különleges hulladék vagy veszélyes hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. Ne nyelje le. UFI: TUR0-FGWP-7A0Q-HTGQ
Maró anyag