A terméket betettük a kosárba

Szűrők

Lovela Baby mosókapszula fehér és színes ruhákhoz, babaruhákhoz és pelenkákhoz 36 mosás 781,2 g
4 999 Ft
230 369 Ft/kg
Készleten
Termékjellemzők
  • Klinikailag tesztelt
  • Már az első naptól
Összetevők
  • 15%-30%: nem ionos felületaktív anyagok, anionos felületaktív anyagok
  • 5%-15%: szappan
  • 5%-nál kevesebb foszfonátok
  • Benzisothiazolinone
  • Enzimek
  • Parfümök
  • www.rbeuroinfo.com
Biztonsági figyelmeztetések
  • Lovela Baby mosókapszula fehér és színes ruhákhoz, babaruhákhoz és pelenkákhoz. FIGYELEM. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemirritációt okoz. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően. Az eredeti edényben tárolandó. A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni. Ne szúrja ki, ne szakítsa szét, vagy vágja ki. Ha egy gyermek a szájába veszi a kapszulát, azonnal vegye azt ki és ne hánytassa a gyermeket. Száraz kézzel használja.
Egészségi veszély