A terméket betettük a kosárba

Szűrők

Air Wick Tavaszi virágos mező elektromos légfrissítő készülék & utántöltő 19 ml
1 499 Ft
78 895 Ft/liter
Készleten
Leírás
A hagyományos Air Wick elektromos légfrissítőkhöz képest 30%-kal kevésbé intenzív illat. A formula legalább 50%-ban természetes eredetű összetevőket tartalmaz¹. ¹Természetből származó összetevők, melyek feldolgozás után is megőrzik természetes állapotuk 50%-át.
Biztonsági figyelmeztetések
  • OLVASSA EL A BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓT ÉS A FIGYELMEZTETÉSEKET - TARTSA MEG, HOGY A JÖVŐBEN IS HOZZÁFÉRHESSEN. MINDIG HÚZZA KI A KONNEKTORBÓL A KÉSZÜLÉKET MIELŐTT BEHELYEZI VAGY ELTÁVOLÍTJA AZ UTÁNTÖLTŐT. NE HELYEZZE OLYAN TERÜLETRE, AHOL ERŐS ÜTÉS ÉRHETI A KÉSZÜLÉKET. Ha a készülék megsérül, az eltávolítását megelőzően mindig áramtalanítsa a csatlakozóaljzatot. Ne használja hosszabbítóval vagy elosztóval. Kizárólag beltéri használatra. ÁLLÓ HELYZETBEN TÁROLJA. Ne érintse meg vizes kézzel vagy fém tárgyakkal. Ne helyezze hőforrás közelébe vagy közvetlen napfényre. Ne helyezze polírozott, festett vagy műanyag felületre. Ne akadályozza vagy zárja el a levegő áramlását a készülékből. Ne használja kis, zárt, háziállatoknak fenntartott helyiségekben megfelelő szellőztetés nélkül. Ne használja folyamatosan - éjszaka húzza ki a konnektorból. KIZÁRÓLAG AIR WICK ELEKTROMOS UTÁNTÖLTŐVEL JAVASOLT A HASZNÁLAT - EGYÉB UTÁNTÖLTŐ HASZNÁLATA NÖVELHETI A MÉRGEZÉS VAGY TŰZ KOCKÁZATÁT. KIZÁRÓLAG FELNŐTTEK HASZNÁLHATJÁK. A helyi előírásoknak megfelelően, hasznosítsa újra, ha üres. FIGYELEM Air Wick elektromos légfrissítő készülék & utántöltő - Tavaszi virágos mező. Veszélyes összetevők: Ethyl 2,2-dimethylhydrocinnamal, Delta-damascone. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemirritációt okoz. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. Összetevők: dimethyl heptenal-t, p-anisyl acetate-t, eucalyptol-t, limonene-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Az illatokra érzékeny vásárlók használják kellő elővigyázatossággal a terméket. A légfrissítők használata nem helyettesíti a megfelelő higiéniát. UFI: Q0D4-N0Y5-G00H-MDNE
Egészségi veszély