A terméket betettük a kosárba

Szűrők

Air Wick Touch of Luxury Selyem és Keleti Orchidea pálcikás légfrissítő folyadék 25 ml
1 399 Ft
55 960 Ft/liter
Készleten
Leírás
Az Air Wick Pálcikás légfrissítő rattan pálcikáin keresztül juttatja a levegőbe csodálatos illatait. Teremtsen hívogató hangulatot otthonába elragadó illataival és elegáns megjelenésével.
Biztonsági figyelmeztetések
  • Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket. FIGYELEM. Figyelmeztetések: Súlyos szemirritációt okoz. Bőrirritáló hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz. Veszélyes összetevők: Linalool, Cinnamaldehyde, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, Geraniol. Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező. HA BŐRRE KERÜL: Óvatos lemosás bő szappanos vízzel. Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a lokális, regionális nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően. Összetevők: Geraniol, Limonene, 1-(2,6,6-trimethylcylohexa-1,3-dienyl)-2-buten-1-one és Coumarin komponenseket tartalmaz Allergiás reakciót válthat ki. Az illatokra érzékenyek elővigyázatosan használják a terméket. Légfrissítők nem helyettesítik a jó higiéniai gyakorlatot.
Egészségi veszély