A terméket betettük a kosárba

Szűrők

Air Wick Active Fresh Vanília és Jázminlonc utántöltő 228 ml
2 499 Ft
10 961 Ft/liter
Készleten
Leírás
Akár 70 napig tartó illat* *Amikor, az Air Wick készülék a legalacsonyabb szinten van beállítva.
Biztonsági figyelmeztetések
  • AIR WICK ACTIVE FRESH UTÁNTÖLTŐ - VANÍLIA ÉS JÁZMINLONC. FIGYELEM! Tűzveszélyes folyadék és gőz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Linalool-t tartalmaz. FIGYELEM: HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT ÉS A FIGYELMEZTETÉSEKET. A légfrissítő utántöltő behelyezése előtt ellenőrizze, hogy az automata készülék kapcsolója az OFF (KI) pozícióban van. Bekapcsolás előtt fordítsa a készüléket az arcával ellentétes irányba. Bekapcsoláskor a készülék 15 másodperc elteltével automatikusan fújni fogja a légfrissítőt. Kövesse az Active Fresh készülék használati utasítását. FIGYELEM: Csak az utasítás szerint használja. A tartalom tudatos koncentrálása és belélegzése általi szándékos visszaélés ártalmas vagy végzetes lehet. Ne lélegezze be az aeroszolt. Használja jól szellőző helyen. A gépkocsikban, sütők és a kandallók közelében rendkívüli hőmérséklet alakulhat ki. Szilárd felületeken csúszóssá válik. Azonnal törölje le nedves textillel. FIGYELMEZTETÉS: A TERMÉK OLYAN ALKATRÉSZEKET TARTALMAZ, AMELYEK FULLADÁSVESZÉLYT JELENTHETNEK. Ártalmatlanítás: a helyi előírások szerint. Dobja ki a szemétbe vagy az újrahasznosító hulladékba az aeroszolos flakont. Az illatokra érzékeny vásárlók használják kellő elővigyázatossággal a terméket. A légfrissítők használata nem helyettesíti a megfelelő higiéniát. www.rbeuroinfo.com UFI: 2A84-W093-A007-5QKN
Tűzveszélyes