A terméket betettük a kosárba

Szűrők

Duck Deep Action Gel WC-tisztító fertőtlenítő gél marine illattal 750 ml
629 Ft
839 Ft/liter
Készleten
Leírás
Mesés illat, kellemetlen szagok nélkül.
Termékjellemzők
  • Megöli a baktériumok 99,9%-át
Összetevők
  • <5% nem ionos felületaktív anyagok
  • Fertőtlenítőszer
  • Illatanyag
  • www.scjproducts.info
Biztonsági figyelmeztetések
  • UFI: XHQT-X2Y7-E00C-YMTG Duck® Deep Action Gel WC-tisztító fertőtlenítő gél Marine illattal Veszély Tartalmaz: alkohol-etoxilát (8E0), hangyasav, benzalkónium-klorid (C12-18), didecil-dimetil-ammónium- klorid (C8-10). Aktív hatóanyag: benzalkónium-klorid (C12-18) 0.1828%; didecil-dimetil-ammónium-klorid (C8-10) 0.2742%. Súlyos szemkárosodást okoz. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Szemvédő használata kötelező. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kommunális hulladék. BELÉGZÉS esetén: Friss levegőre kell menni. LENYELÉS esetén: Hánytatni tilos. A szájat vízzel ki kell öblíteni. Azonnal orvost kell hívni. BŐRREL való érintkezés esetén: A bőrt vízzel leöblíteni. Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni. A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a hulladékokról és a veszélyes hulladékokról szóló EU irányelvekben meghatározottak irányadók. A termék maradékait tilos kezeletlenül csatornába engedni. Tilos felszíni vizekbe vagy talajba juttatni. Kifröccsenés esetén vízzel fel kell hígítani és moppal áttörölni. Csak a WC-csészében használja. Ne keverjük fehérítőszerrel vagy más háztartási tisztítószerrel.
Maró anyag