A terméket betettük a kosárba

Szűrők

Air Wick Buja Rejtek elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez 19 ml
1 499 Ft
78 895 Ft/liter
Készleten
Leírás
Új formula, természetes eredetű összetevőkkel* és természetes illóolajok hozzáadásával, mellyel igazi autentikus illatélményt teremthet otthonában. Élénkítse érzékeit a friss menta és a fűszernövények aromájával dúsított finom piros bogyós gyümölcsök illatával. Töltse meg otthonát a természet által inspirált illatokkal, és teremtsen kellemes és hívogató hangulatot. Mostantól minden Air Wick elektromos készülék és utántöltő műanyagmentes csomagolásban. *A formula legalább 50%-ban természetes eredetű összetevőket tartalmaz¹. ¹Természetből származó összetevők, melyek feldolgozás után is megőrzik természetes állapotuk 50%-át. Akár 120 napig tartó illat**. **A legalacsonyabb illatintenzitási szint mellett, napi 12 óra használat esetén.
Biztonsági figyelmeztetések
  • OLVASSA EL A BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓT ÉS A FIGYELMEZTETÉSEKET - TARTSA MEG, HOGY A JÖVŐBEN IS HOZZÁFÉRHESSEN. MINDIG HÚZZA KI A KONNEKTORBÓL A KÉSZÜLÉKET MIELŐTT BEHELYEZI VAGY ELTÁVOLÍTJA AZ UTÁNTÖLTŐT. NE HELYEZZE OLYAN TERÜLETRE, AHOL ERŐS ÜTÉS ÉRHETI A KÉSZÜLÉKET. Ha a készülék megsérül, az eltávolítását megelőzően mindig áramtalanítsa a csatlakozóaljzatot. Ne használja hosszabbítóval vagy elosztóval. Kizárólag beltéri használatra. ÁLLÓ HELYZETBEN TÁROLJA. Ne érintse meg vizes kézzel vagy fém tárgyakkal. Ne helyezze hőforrás közelébe vagy közvetlen napfényre. Ne helyezze polírozott, festett vagy műanyag felületre. Ne akadályozza vagy zárja el a levegő áramlását a készülékből. Ne használja kis, zárt, háziállatoknak fenntartott helyiségekben megfelelő szellőztetés nélkül. Ne használja folyamatosan - éjszaka húzza ki a konnektorból. Használat közben hagyja szabadon a készülék környékét 50 cm-es távolságban. KIZÁRÓLAG AIR WICK ELEKTROMOS UTÁNTÖLTŐVEL JAVASOLT A HASZNÁLAT - EGYÉB UTÁNTÖLTŐ HASZNÁLATA NÖVELHETI A MÉRGEZÉS VAGY TŰZ KOCKÁZATÁT. KIZÁRÓLAG FELNŐTTEK HASZNÁLHATJÁK. A készüléket nem használhatják gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek. A helyi előírásoknak megfelelően, hasznosítsa újra, ha üres. Az illatokra érzékeny vásárlók használják kellő elővigyázatossággal a terméket. A légfrissítők használata nem helyettesíti a megfelelő higiéniát. Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Buja Rejtek. FIGYELEM Veszélyes összetevők: ethyl methylphenylglycidate, cinnamal, delta-damascone. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemirritációt okoz. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Összetevők. EUH208: 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, Menthone, 2,4-dimethyl-3-cyclohexene carboxaldehyde, eucalyptol, eugenol, methylundecanal, dimethyl heptenal komponenseket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét, vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: +36 80 20 11 99. www.rbeuroinfo.com UFI: 00F2-V0GP-D00K-7SAA
Egészségi veszély